Geen docent maar een 'thuisschoolmaatje'

Je bent geen docent en ook geen huiswerkbegeleider. Je bent een maatje die, door drie keer per week een half uurtje te (video-)bellen, een leerling wat extra aandacht kan geven. Dit is een leerling in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die op de middelbare school zit. Als thuisschoolmaatje geef je algemene ondersteuning. Je maakt een praatje, maar helpt een leerling ook bij het maken van een planning. Later in de week check je of het gelukt is om de planning te volgen.

Misschien help je ook door even wat woordjes te overhoren of luister je met aandacht naar wat voor de leerling die dag belangrijk, leuk of lastig was. De behoefte is per leerling natuurlijk anders. Jij hebt als coach een aanspreekpunt binnen de school van de leerling waarmee je met enige regelmaat contact hebt. Vaak zal dit een mentor zijn die de leerling goed kent en jou alles kan vertellen over hem of haar.

Informatie voor scholen.

Lees meer

Dit zeggen onze vrijwilligers

Het idee

Het Utrechtse Academie Tien bestaat twee jaar en biedt onderwijs aan zo’n 650 10- tot 18-jarigen van vmbo-tl tot vwo met een diverse sociaaleconomische achtergrond. Sinds 16 maart is ook voor Academie Tien het leren op afstand de nieuwe realiteit. Maar, zo merkte Rolf de Jong (mentor), waar de éne leerling volop steun en aandacht van de ouders krijgt, staat de ander er grotendeels alleen voor. Om gelijke kansen te bevorderen startte Academie Tien het buddytraject. Eerst voor eigen school, nu voor de gehele regio Utrecht. Het initiatief Thuisschoolmaatje is gebaseerd op dit buddytraject en door de VO-raad in samenwerking met Academie Tien opgezet. Doel is om leerlingen in heel Nederland - voor wie onderwijs op afstand niet zo gemakkelijk is - aan een maatje te kunnen koppelen.

www.academie-tien.nl

Initiatiefnemer

De VO-raad is de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Bekijk de website van de VO-raad

Vragen?Neem gerust contact met ons op.