“Ik dacht… eh, is al die moeite voor mijn persoon nu echt nodig? Maar ik wilde het aanbod ook niet meteen afslaan.”

Olaf (14) volgde al een maand thuisonderwijs toen Thuisschoolmaatje op zijn pad kwam

Lees het interview

Het idee

Het Utrechtse Academie Tien bestaat twee jaar en biedt onderwijs aan zo’n 650 10- tot 18-jarigen van vmbo-tl tot vwo met een diverse sociaaleconomische achtergrond. Sinds 16 maart is ook voor Academie Tien het leren op afstand de nieuwe realiteit. Maar, zo merkte Rolf de Jong (mentor), waar de éne leerling volop steun en aandacht van de ouders krijgt, staat de ander er grotendeels alleen voor. Om gelijke kansen te bevorderen startte Academie Tien het buddytraject. Eerst voor eigen school, nu voor de gehele regio Utrecht. Het initiatief Thuisschoolmaatje is gebaseerd op dit buddytraject en door de VO-raad in samenwerking met Academie Tien opgezet. Doel is om leerlingen in heel Nederland - voor wie onderwijs op afstand niet zo gemakkelijk is - aan een maatje te kunnen koppelen.

www.academie-tien.nl

Initiatiefnemer

De VO-raad is de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Bekijk de website van de VO-raad

Dit zeggen onze vrijwilligers

Samenwerkingspartners

Wanneer scholen gesloten en/of deels open zijn, is het nog belangrijker oog te hebben voor leerlingen die thuis in een kwetsbare positie zitten en daardoor lastig(er) onderwijs op afstand kunnen volgen. Hoewel scholen dergelijke extra aandacht vaak zelf organiseren, wordt soms ook gebruik gemaakt van de hulp van externe organisaties. Thuisschoolmaatje is een tijdelijk initiatief dat leerlingen extra ondersteuning biedt in de tijd dat scholen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. Onderstaand een overzicht van de organisaties waar Thuisschoolmaatje mee samenwerkt. Deze organisaties geven dergelijke ondersteuning structureel en kunnen ingezet worden door scholen.

Move Your World

Move Your World Online laat leerlingen aan de slag gaan met burgerschapsvorming en talentontdekking vanuit huis. In drie online lessen neemt trainster Maevy de leerlingen mee door verschillende creatieve opdrachten. Leerlingen komen o.a. op afstand in actie voor hun omgeving en gaan aan de slag met het maken van positief nieuws. Gratis lesmateriaal is te downloaden op www.moveyourworld.nl. Naast deze digitale lessen bieden wij Move maatjes aan, waarbij een vrijwilliger (student/young professional) wordt gekoppeld aan een leerling.

School’s cool

School’s cool biedt leerlingen die dat nodig hebben begeleiding van een thuismentor. De vrijwillige thuismentor begeleidt een leerling gedurende anderhalf jaar met één tot anderhalf uur per week een bezoek thuis. Er komen verschillende vragen aan bod, zoals: Hoe houd ik mezelf staande in de klas? Hoe ga ik om met kritiek? Hoe plan ik mijn huiswerk? De mentor betrekt ook de ouder(s) en veel mentoren hebben in overleg met het gezin ook contact met de school van de leerling. Tijdens deze bijzondere “coronatijd” komt de mentor niet meer tot achter de voordeur, maar wordt het onderlinge contact gelegd via social media of gewoon bellen.

Studenten helpen Scholieren

Studenten helpen Scholieren matchen via hun platform op grootschalige manier studenten met scholieren om (gratis) bijles aan te bieden. Deze bijles is in de vorm van een-op-een sessies met studenten. Scholieren kunnen een bijlesverzoek voor een specifiek vak indienen via de website. Nadat de match met een geschikte vrijwilliger is gemaakt kunnen scholieren en studenten vrijblijvend online met elkaar afspreken om de bijles te geven. Daarnaast levert Studenten helpen Scholieren aanvullend materiaal en helpen zij scholieren met studievaardigheden door middel van masterclasses.

JINC

JINC helpt kinderen die opgroeien in wijken met een sociaaleconomische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dat doet deze vereniging met een aantal doelgerichte projecten, zoals coachingstrajecten, korte, actieve stages en trainingen op het gebied van solliciteren, ondernemen en sociale vaardigheden op de werkvloer. Sinds de uitbraak van de coronacrisis kunnen deze niet in reguliere vorm plaatsvinden. Daarom heeft JINC een digitale versie ontwikkeld van haar drie grootste projecten en lopen er op meerdere plekken in Nederland pilots met varianten die passen in de anderhalvemetersamenleving.

Vragen?Neem gerust contact met ons op.